Przystanek Centrum

Poprzyj przemianę Ronda Dmowskiego na skrzyżowanie

Skrzyżowanie zamiast ronda Dmowskiego. Wizualizacja

Skrzyżowanie zamiast ronda Dmowskiego? Przygotowaliśmy wizualizację, która pozwala sobie wyobrazić jak może wyglądać centrum Warszawy za kilka lat.

Rysunek1
Rysunek został opracowany przez stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy. Chcieliśmy pokazać, jak wiele dobrego może przynieść zapowiadana przebudowa ronda Dmowskiego. W planie zagospodarowania „Ściany Wschodniej” miejscy planiści przewidzieli w tym miejscu zwykłe skrzyżowanie, takie jak np. przy sąsiedniej Świętokrzyskiej. Na ziemi mają zostać przywrócone przejścia dla pieszych, pojawią się też trasy rowerowe. Chcemy, by znalazło się też miejsce na zieleń uliczną.

Południowe narożniki skrzyżowania, dziś zajęte przez rondo i jego wątpliwej urody przyległości, mają zostać zabudowane. FRW od kilku lat podkreśla, że nowa zabudowa nie tylko domknie urbanistycznie pierzeje Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, ale też pozwoli uzyskać dodatkowe wpływy do budżetu miasta, rekompensujące koszt przebudowy.

Plan zagospodarowania dopuszcza nowe budynki, zakłada jednak że będą miały ścięte narożniki by zachować więcej miejsca dla pieszych. Wyjścia z podziemi mają zostać zlokalizowane wewnątrz budynków, zaś w podcieniach powstaną chodniki podobne do tych przy Domach Centrum.

Wizualizacja jest poglądowa – nie chcemy przesądzać lokalizacji przystanków tramwajowych czy schodów do podziemi. Bardziej precyzyjne zapisy znajdują się w projekcie planu miejscowego, który jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych. Niestety, miasto nie przygotowało odpowiednich wizualizacji, pokazujących pomysł planistów dla tej części centrum.

Dlatego postanowiliśmy wyręczyć ratusz.